• soldiers-fainted-14

  FAINT Risk: Kanada Senkop Risk Skoru

  Malum, senkop vakaları acil servislerimizin önde gelen başvuru nedenlerinden. Her ne kadar kaynak kitaplarımız senkop sıklığını %1-2 olarak ifade etse de, ülkemizde – en azından bizim acil servisimizde – bu

  Read more »
 • vital-signs-monitor_2803695

  Aritmik İlaçların Farmakolojisi

  Kardiyak kas elektrofizyolojisi: Faz 0: İstirahat (-90mV) Faz 1: Hızlı depolarizasyon (Na+ girişi), voltaj bağımlı hızlı Na+ kanalları kapanınca sona erer. Faz 2: Plato (Ca++ girişi), yavaş Ca++ kanallarının kapanmasıyla

  Read more »
 • canimplantationbleedinghaveclots

  Spinal kord yaralanmaları

  Omurga yaralanması, nörolojik defisit olsun veya olmasın, her zaman birden fazla yaralanma olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun immobilizasyon bu hastaların hepsi için gereklidir. 33 vertebra var: 7 servikal 12 torasik

  Read more »
 • canimplantationbleedinghaveclots

  Kraniyal Tomografi

  BT Tekniği: Kafa tabanına paralel oblik kesitler 3-5 mm kesit aralıkları 2 msv radyasyon Sentrum semiovale Gri ve beyaz madde ayrımı yapılabiliyor olmalı Lateral ventriküller: İkiz muz görünümü 3. Ventrikül

  Read more »
 • canimplantationbleedinghaveclots

  NICE Kılavuzu Eşliğinde Travma

  Ne zaman tüm vücut BT? 16 yaştan büyük künt major travma ve şüpheli çoklu yaralanmaları olan kişilerde 16 yaş üstü ekstremite yaralanmalarında klinik bulguları ve scanogramı kullan 16 yaş altı

  Read more »
 • canimplantationbleedinghaveclots

  Kafa Travmasına Yaklaşım

  Acil servise travma nedenli başvuruların en sık sebeplerindendir. Minör (GKS: 14-15): %75 Orta şiddetli (GKS: 9-13): %15 Şiddetli (GKS)≤8: %10 Ciddi kafa travmaları hastaların çoğu acil servise ulaşmadan ölür. Travmatik

  Read more »
 • canimplantationbleedinghaveclots

  Ekstremite Travmalarına Yaklaşım

  Genel Yaklaşım: Birincil bakıda varsa kanama bası ile durdurmalı İkincil bakıda her ekstremitedeki nörovasküler yapı kontrol edilmeli Fraktür ve/veya dislokasyon varsa tespit edilmeli ve atel uygulanmalı Gerek duyulan extremiye X-ray

  Read more »
 • canimplantationbleedinghaveclots

  Crush Sendrom ve Rabdomiyoliz

  RABDOMİYOLİZ Çizgili kas liflerinin akut nekrozu ve hücresel elemanların dolaşıma karışmasıyla giden klinik ve biyokimyasal bir sendromdur. Crush Sendromu: Genellikle vücudun bir parçasının iki ağır ya da immobil obje arasında

  Read more »
 • canimplantationbleedinghaveclots

  Abdominal Travma ve Abdominal Kompartman Sendromu

  KÜNT ABDOMİNAL TRAVMA En sık yaralanan organlar: Dalak, Karaciğer, İnce barsak Emniyet kemeri ile yaralanmanın mekanizmaları: İntra-abdominal basınç artışı, içi boş organ rüptürü Karın duvarı ve spinal kolon arasında organlar

  Read more »
 • vital-signs-monitor_2803695

  Travmada Kritik Bakım ve Kan Ürünleri

  TRAVMA Fiziksel kuvvetler nedeniyle oluşan yaralanmadır. MULTİTRAVMA En az 2 majör sistem (kafa, göğüs gibi) veya 1 majör sistem + 2 majör ekstremite (humerus, femur) yaralanmasıdır. Travmaya bağlı ölümler ÖNLENEBİLİR!

  Read more »

Bugün Bunu Okudum

Travma

canimplantationbleedinghaveclots

Spinal kord yaralanmaları

Omurga yaralanması, nörolojik defisit olsun veya olmasın, her zaman birden fazla yaralanma olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun immobilizasyon bu hastaların hepsi için gereklidir. 33 vertebra

Önemli

vital-signs-monitor_2803695

Hemorajik Şok

Şok: Doku perfüzyonunun yetersiz olması. Obstrüktif şok: Kardiyak tamponad Tansiyon px PTE Kardiyojenik şok: Kardiyak kontüzyon AKS Distribütif şok: Sepsis Adrenal yetmezlik Hipovolemik şok: Diyare,

Sıvılar Dozlar İlaçlar

c30

Herediter Anjioödem

CETOR, kutu içerisinden çıkan çözeltisiyle hazırlandıktan sonra, mL’de 100 IU bulunur. İV yavaş uygulanır. Enjeksiyon hızı dk.da 1mL şeklinde olmalıdır. Not (04/04/2015): Geçtiğimiz günlerde acil

c17

Perlinganid hesabı

Perlinganit amp, Nitronal amp; Gliserol trinitrat 10mg = 10ml 5 mcg/dk‘dan başlıyoruz. (mcg/kg/dk değil bak dikkat et); 100mcg/dk.ya kadar çıkabiliyoz. 1 amp perlingalid 10mg (10000mcg)