Tamponize mayi:

Hiperglisemi durumunda, KŞ’ni düşürmek için insülin vereceğiz. Ancak çok da düşürmemek, kararında gitmek için vereceğimiz tedaviyi TAMPONLAYARAK veriyoruz.

Hiperglisemi durumunda, öncelikli tedavimiz hidrasyon. Hastayı hidrate etmek için 1000cc SF‘i başlıyoruz.

KRİSTALİZE İNSÜLİN 0,1 Ü/kg dozundan İV puşe veriyoruz.

Tamponize mayi hazırlanışı: 500cc %5 Dx içine 50Ü Kristalize İnsülin (Actrapid) koy. Saatlik KŞ kontrolü yap. Sonra gelen değerlere göre infüzyonu titre edeceğiz.

KŞ: >600 (veya ölçülemiyor derecede yüksek)  —-> 60cc/sa ile infüzyona başla

>500 ————————————————–> 50cc/sa

>400 ————————————————–> 40cc/sa

>300 ————————————————–> 30cc/sa

KŞ: 250’yi görünce STOP!!!

Nötralize mayi:

Hiperpotasemi durumunda, K+’u hücre içine sokmak için Glukoz + İnsülin ikilisinden yararlanıyoruz. Bunu yaparken insülin’in glukoz düşürücü etkisine ihtiyacımız yok, bu sebeple mayimizi nötr’lüyoruz, yani NÖTRALİZE mayi kullanıyoruz.
Elbette bu tedaviyi verebilmek için hastanın bi KŞ’ine bakıyoruz, adamın KŞ’i düşükse bu tedaviyi pas geçip diğer tedavilere yöneliyoruz (Ventolin nebül vs)

Nötralize mayi’de mantık; 3’e 1 oranında karışım yapmak. Yani her 3gr glukoz’a yaklaşık olarak 1Ü Kristalize insülin koyacağız.

Bunun için genelde 500cc %5 Dx içine 8 Ü kristalize insülin konuyor, 30-45dk.da gidecek şekilde gönderiliyor.

(100cc %5 Dx’da 5gr; 500cc %5 Dx’da 25gr glukoz var; 25/3=8,3   ; 8Ü insülin koyuyoruz.)

Reklamlar