CHESS

C – Konjestif KY öyküsü

H – Htc <%30

E – EKG anormalliği: Yeni EKG değişikliği / EKG veya monitörde sinüs dışı bir ritim

S – Shortness of breath semptomları

S – SKB < 90mmHg (triyaj anında)

* Bunlardan herhangi biri olMAyan hastada 7 gün içinde ciddi geri dönüş oranı %1.4

Reklamlar