-Anterior aksiller hat üzerinde pektoralis major kasının lateral kenarının hemen arkasından 4-5. interkostal aralıktan (meme ucu hizası)
-Pnömotoraks için 24-28 F, hemotoraks için 32-40 F
-Pnömotoraks’da tüp yukarıya ve öne doğru
-Hemotoraks’da posteriora ve laterale yönlendirilir
-Tüp üzerindeki son delik geçildikten sonra 2.5-5 cm daha ilerletildikten sonra sabitlenir

q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 q12 q13

 

Reklamlar