Spinal şok; tam veya kısmi omurilik yaralanması sonrasında, spinal reflekslerin “geçici” olarak azalmasnıı/kaybolmasını ifade eder.

Yaralanma sonrası dakikalar içerisinde motor, duyu ve refleks kaybı gelişmesidir.

Alt seviyelerdeki omurilik yaralanmalarında, distal reflekslerin tamamen kaybolması daha olasıdır.

Spinal şok döneminde nörolojik fonksiyonların tamamen kaybolması, kismi bir olmurilik yaralanmasının “tam yaralanma” sanılmasına neden olabilir.

Bu nedenle, spinal şok tamamen düzelene dek omurilik lezyonunun tam olup olmadığı anlaşılamaz.

Patofizyolojisinde, “kinetik enerji ile aksonların depolarizasyonu”nun yer aldığı düşünülmektedir.

4 evreli bir süreçtir:

  1. Evre: Tüm motor, duyu ve refleks kaybı
  2. Evre: Bazı reflekslerin geri dönüşü (Spinal şok sonlanırken “ilk geri gelen fonkisyon” bulbokavernöz reflekstir)
  3. ve 4. Evre: Hiperrefleksi ile karakterizedir.

spinal-shock-8-638

Spinal şokun seyri değişkendir ve günler/haftalar sürebilir ancak genellikle 24 saat içinde düzelmesi beklenir.

s4 s6 s8

 


Kaynaklar:

  1. Tintinalli 7.ed
  2. KADAT 2012 Kurs Kitabı
  3. Google görseller

 

Reklamlar