Kalça kırığı gibi bazı olgularda acil servisten hastaneye yatış ve/veya ortopedi konsültasyonu gerekir.

KOMPARTMAN SENDROMU:

Bilinen veya şüphelenilen vakalarda, vakit kaybetmeden ortopedi konsültasyonu istenmelidir.

Acil cerrahi müdahale, ciddi doku hasarını ve kas kontraksiyonunu engellemek için gereklidir.

REDÜKTE EDİLEMEYEN ÇIKIK:

Acil servis hekimi bazen sinir bloğuna veya sedoanaljeziye rağmen çıkığı redükte edemez. Bu tür vakalarda ortopedi konsültasyonu istenebilir.

DOLAŞIM PROBLEMİ:

Kas-iskelet travmasına bağlı dolaşım yetmezliği acil ortopedi konsültasyonu gerektirir.

AÇIK KIRIK:

Bazı açık kırıklar ameliyathanede agresif bir biçimde tedavi edilmelidir.

Parmakları ilgilendiren yaralanmalar gibi bazı durumlarda sıklıkla acil serviste yıkama yapılabilir ve daha sonrasında izlem için ortopediye yönlendirilebilir.

CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN YARALANMALAR.


Kaynak: Tintinalli 7.ed.

Reklamlar