Erişkin hastada doz:

İV:

  • Önerilen ilk doz: 2-4 mg İV, ardından 2-3 gün boyunca her 4-6 saatte bir 1 mg İV.
  • Önerilen max doz: 120 mCg/kg.
  • Uygulama sırasında kardiyovasküler fonksiyon ve sıvı durumu açısından yakın takip gerekir.
  • 1 mg İV uygulama sonrasında 5cc SF verilmelidir.

Özofagus varis kanama kontrolü:

  • 2mg bolus İV, ardından 24 saat boyunca her 6 saatte bir 1 mg İV.

Dikkat:

  • Astım, HT, ileri derece arterioskleroz, koroner yetmezlik, kardiyak aritmi, renal yetmezlik

Monitörizasyon:

Terapötik:

  • Hgb, Htc

Toksik:

  • Serum Na+, K+
  • Kan basıncı

Kaynak: Micromedex

Reklamlar