Skapula fraktürleri göreceli olarak sık değildir.

Şüphe halinde omuz grafileri bu yönden dikkatlice incelenmelidir. Gizli fraktürler kolayca atlanabilir.

Skapula – Normal AP grafisi:

s1s21Skapula Fraktürü:

s2“Bankart” Lezyonu – Kırığı:

Omuz dislokasyonu sonrası glenoid kartilajda görülen lezyondur ve “Bankart” lezyonu olarak isimlendirilir ve grafilerde görünmez. Bazen kemik glenoid’de görülebilir bir hasar vardır ve bu durum ise “Kemiksi Bankart” lezyonu olarak adlandırılır. sıklıkla omuz redüksiyonu sonrasında görülür ve tekrarlayan çıkıklarla ilişkilidir.

Glenoid Fraktürü – “Kemiksi” Bankart:

s3Omuz redüksiyonu sonrasında AP omuz grafisi istenmelidir.


Kaynaklar:

  1. http://radiologymasterclass.co.uk/tutorials/musculoskeletal/x-ray_trauma_upper_limb/scapula_fracture_x-ray.html
  2. http://www.wikiradiography.net/page/Scapula+Radiographic+Anatomy
Reklamlar