Lateral grafi:

tt12.en sık karpal kemik yaralanmasıdır.

Yaralanma mekanizması iki türlüdür:

  • Avülsiyon fraktürü: Dirence karşı ani bükme hareketi
  • Gövde fraktürü: Direkt travma ile (sıklıkla lunat/peri-lunat dislokasyon eşlik eder).

FM: Elin dorsal yüzünde, ulnar stiloid’in distalinde lokalize hassasiyet.

Triquetrum_Fracturecow218arrTriquetral-FractureTedavi:

  • Avülsiyon fraktürü: Elbileği ateli, 1-2 hafta
  • Gövde fraktürü: Ortopediste yönlendir.

Kaynaklar:

  1. http://radiologymasterclass.co.uk/tutorials/musculoskeletal/x-ray_trauma_upper_limb/wrist_trauma_x-ray.html
  2. http://www.wikem.org/wiki/Triquetrum_fracture
  3. Google görseller
Reklamlar