Abdominal Travma ve Abdominal Kompartman Sendromu

KÜNT ABDOMİNAL TRAVMA

En sık yaralanan organlar:

 1. Dalak,
 2. Karaciğer,
 3. İnce barsak

Emniyet kemeri ile yaralanmanın mekanizmaları: İntra-abdominal basınç artışı, içi boş organ rüptürü

Karın duvarı ve spinal kolon arasında organlar sıkışır, dalak ve karaciğer yaralanır.

Risk faktörleri:

 • Yumuşak karın duvarı, yaşlı, çocuk ve alkolikler

Mekanizmalar:

 • Gerilme: laserasyon
  • Hem solid ve hem içi boş organlar
 • Akselerasyon- deselerasyon yaralanmaları:
  • Motorlu araç kazalarında kafa kafaya çarpışma
  • Fikse organlarda bağlantı yerlerinde hasar

Emniyet kemeri yanlış bağlanırsa:

 • Omuz üzeri yerine kolun altından geçirilirse, intratorasik ve intraabdominal organlar sıkışarak basınç artışı ile rüptüre olur
 • Sadece karın, barsaklar spinal kolona doğru sıkıştırılır
 • Gebede uterus altı yerine üzerinden geçirilirse, fetuse ve anneye zarar verir

PENETRAN ABDOMİNAL TRAVMA

Delici-kesici alet, silah
En sık ince barsak, sonra karaciğer yaralanır.

FİZİK MUAYENE

 • İnspeksiyon- Oskültasyon- Perküsyon- Palpasyon
 • Pelvis
 • Genital- Rektal muayene
 • Sırt ve vertebralar

İnspeksiyon:

 • Abrazyon/ laserasyon
 • Distansiyon

Oskültasyon: 4 kadran dinlenir

 • Kanama- İleus: Barsak sesi alınmaz
 • Obstrüksiyon: Artmış barsak sesi
 • Üfürüm: Vasküler yaralanma
 • Toraksta barsak sesi: Diyafram rüptürü

Perküsyon: 4 kadran

 • Timpanik ses: Obstrüksiyon
 • Künt ses: Sıvı
 • Hassasiyet: Periton irritasyonu

Palpasyon:

 • Hassasiyet- Defans- Rebound
 • Pelvis
 • Alt kot hassasiyeti?

Genital muayene:

 • Üretral kan
 • Perinal hematom/ Ekimoz
 • Vajinal mukozal hasar

Rektal Muayene:

 • Sfinkter tonusu
 • Hassasiyet- Ele gelen kitle
 • Yukarı yerleşmiş prostat: Üretra hasarı
 • Kanama

Tüm hastalar tamamen soyulmalı
Fizik muayenenin sensitivitesi <%65
Bilinç bulanıklığı, intoksikasyon, kapalı kafa travması, dikkati dağıtan ek travma

Sol alt kot kırığı: dalak

 

Sağ alt kot kırığı: karaciğer

 

Emniyet kemeri izi, ekimoz: ince barsak, 1/3

Laboratuar

 • Kan grubu – Cross match
 • Hbg – Htc – WBC
 • B-Hcg
 • Kan alkol/ ilaç düzeyi
 • Baz defisiti
 • TİT
 • Elektrolit, BUN, Kreatinin, Glukoz
 • Amilaz – Lipaz

AP Akciğer Grafi: Diyafram altı hava, Diyafram elevasyonu, Kot kırıkları
AP Pelvis Grafi: Pelvis kırığı
Düz batın / Lateral dekübit grafi: Batın içi serbest hava, İleus
AP ve Lateral Spinal grafi

Tanısal Testler:

 • FAST
 • Kontrastlı BT
 • DPL
 • Anjiyografi
 • Diyagnostik Laparoskopi

FAST USG:

a1a2Dezavantajları

 • Asiti hemoperitondan ayırt edemez
 • Retroperiton, diyafram, boş organ, subkapsüler solid organ yaralanması
 • Non-koopere, ajite, obez hasta

Diagnostik Periton Lavajı

 • Anstabil
 • Yatak başı
 • Retroperiton yaralanmasını göstermez
 • USG varsa kullanımı az

Pozitif DPL – Laparotomi Endikasyonları

 • Künt travma: 100.000 üzeri eritrosit
 • Penetran travma: 10.000 üzeri eritrosit
 • 500 üzeri lökosit
 • Gayta – Gıda parçaları, Safra
 • Amilaz > 3 IU/L
 • Lavaj sıvısının geri gelmemesi
 • Lavaj sıvısının göğüs tüpü – NG – foley sondadan gelmesi

Kontrastlı BT

 • Dalak- Karaciğer yaralanmasını yüksek oranda gösterir
 • Retroperitoneal yaralanmaları gösterir
 • Genitoüriner- GİS yaralanmalarını gösterir
 • Pelvis- Vertebra yaralanmalarını gösterir

BT için:

 • Hasta stabil olmalı
 • Kontrast madde gereksinimi
 • Duodenum, diyafram, barsakve pankreasta zayıf

Anjiyografi

 • İntraparankimal damar yaralanmaları
 • Dalak, karaciğer ve retroperiton kanamaları embolizasyon ile tedavi edilebilir

İleri İnceleme Düşün:

 • Hassasiyet, distansiyon
 • Ciddi mekanizma
 • Alt göğüs- Pelvik travma
 • Yüksek hız- araçta ciddi hasar
 • Ölümlü kaza/ciddi yaralılarla aynı kaza
 • Korumasız kaza (motosiklet)
 • Yaşlı, komorbid hastalık
 • Değişmiş bilinç düzeyi
 • Ağrıyı baskılayabilecek ilaç alımı (alkol/opiyat)

Künt Travma Yönetimi:

 • İnstabil – FAST (+): Operasyon
 • Stabil – FAST (+): BT

BT’de oral kontrast verilmesi gerekmez

Penetran Travma Yönetimi:

 • Giriş yeri ve izlediği hat önemli
 • Aksilla, perine, saçlı deri ve katlantı yerleri incelenmeli
 • Eviserasyon, peritonit: Operasyon

Ateşli Silah Yönetimi:

 • Periton kavitesi: Laparotomi
 • Yüzeyel yaralanma: Blast etkisi

Acil Laparotomi Endikasyonları

 • Batın içi ateşli silah yaralanması
 • Derine girmiş yabancı cisim
 • Eviserasyon
 • Periton iritasyonu
 • Rektumda kan
 • NG’den kan gelmesi

Non-Operatif Tedavi Kimlere?

 • Hemodinamik ve FM stabil ama FAST/DPL/BT (+): Küçük merkezde ise opere edilmeli, Büyük merkezde nonoperatif izlenebilir
 • Çok yakın izlem, sık FM
 • Durumları bozulursa yeniden BT/anjiyografi/ Operasyon

Penetran travmalarda ANTİBİYOTİK verilmeli:

 • Ampisilin + antianaerob veya 3. kuşak sefalosporin
 • Tetanoz profilaksisi
 • Analjezi

Nazogastrik Sonda

 • Midenin boşalmasını sağlar
 • Aspirasyon riskini azaltır
 • Varsa toksinlerin alınmasını sağlar
 • GİS yaralanmasını gösterebilir (kanama)
 • Peritoneal lavajdan önce takılmalıdır
 • Ciddi maksillofasiyal travmada kontrendike

ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMU:

Solunum, kardiyovasküler ve renal fonksiyonları etkileyen, intraabdominal basınçtaki ani artış olmasıdır.
Yeni organ yetmezliğiyle birlikte >20 mmHg basınç

Risk faktörleri:

 • Cerrahi
 • Peritonit
 • İntraabdominal abse
 • İleus
 • Rüptüre abdominal anevrizma
 • Akut pankreatit
 • İntra/ Retroperitoneal kanama
 • Asit
 • Over tm
 • Masif ödem

Tanı:

 • İntraabdominal basınç >20-25 mmHg
 • Abdominal distansiyon
 • Artmış iv sıvı ihtiyacı
 • Sıvıya yanıtsız oligüri/ anüri
 • Azalmış kardiyak atım
 • Hipoksemi/ Hiperkapni
 • Asidoz

Tedavi:

 • Acil cerrahi dekompresyon
 • İntravasküler hacim replasmanı
 • Oksijen desteği
 • Asidoz ve koagülopatinin düzeltilmesi

Kaynak: Dr.Sonay Ezgi YILDIRIM’ın ilgili sunumu

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s