Karakteristik olarak hipotermide (tipik olarak <30°’de) görülür ancak patognomonik değildir.

  • Erken Repolarizasyon (ER)
  • Brugada Sendromu
  • Akut miyokard iskemisi
  • Hiperkalsemi
  • Subaraknoid kanama
  • Sempatik denervasyona yol açan spinal kord yaralanmaları
Reklamlar