İntraperitoneal ve/veya extraperitoneal olabilir.

Üretral yaralanmaya dair FM bulgumuz yoksa foley ile 50-100cc kontrast vererek görüntüleme yapılır.

  • Pelvik kemik fraktürü varlığında daha çok extraperitonel yaralanma görülür.
  • İntraperitoneal yaralanma ise en sık mesane kubbesinde görülür.
Reklamlar