Eğer şüphede kalırsan bütün geniş kompleks taşikardileri T gibi tedavi et!

Şunların varlığında VT düşünülmelidir:

 • Öykü:
  • Yaş >35
  • Kalp hastalığı öyküsü
  • Özgeçmişte/ailede VT
 • EKG:
  • AV disosiasyon
  • Füzyon atımları (supraventriküler ve ventriküler uyarı ile eş zamanlı ventrikül aktivasyonu)
  • Konkordans
  • Aşırı sol aks
  • QRS >0,14sn
  • Vagal manevralara yanıtsızlık
 • Brugada EKG kriterleri:
  • Tüm göğüs derivasyonlarında RS komplekslerinin izlenmemesi
  • Göğüs derivasyonlarında uygunsuz konkordan QRS kompleksleri (aynı yönde monofazik)
  • RS kompleksi varsa süresi >0,10sn
  • AV disosiasyon (atriyal hız ventriküler hızdan yavaş)

Önceden MI öyküsü olan hastadaki geniş kompleks taşikardi hemen her zaman VT’dir!

Reklamlar