Dekstroz konsantrasyonu x volüm = 50 olmalı

  • Erişkin: %50, 1 mL/kg (50 x 1)
  • Pediatrik: %20, 2,5-5 mL/kg (20 x 2,5)
  • Yenidoğan: %10, 5-10 mL/kg (10 x 5)
Reklamlar