Düzenli sinüs atımı yanında görülen ektopik uyarılardır.

 • Prematüre Atriyal Kontraksiyon (PAC)
  • Nedenler: İsemi, AC hastalığı, kafein, nikotin, stress
  • EKG:
   • Öncesinde P dalgası ile birlikte erken atım.
   • QRS dar/geniş olabilir
   • P dalgası normal sinüs P dalgasından farklıdır.
  • Komplikasyon: Atriyal taşikardi, atriyal flutter, AF tetiklenmesi

 

 • Prematüre Ventriküler Kontraksiyon (PVC)
  • Nedenler: İskemi, KKY, hipoksi, hipoK+, alkaloz
  • EKG:
   • Öncesinde P dalgası olmadan erken geniş QRS
   • Uygun diskordans mevcuttur.
   • Normal atımlar arasında girer.
   • ≥3 PVC: Non-sustained VT
Reklamlar