VT/VF’den ani ölüm için risk grubundaki hastalarda, kardiyak ritmi analiz etmek için programlanan, antitaşikardi uyarı iletimi yapan, elektriksel şarj üreterek elektriksel şok vererek, mortaiteyi azaltan cihazlardır.

Şok sonrası EKG’de, 5-15dk için geçici ST elevasyonu/depresyonu izlenebilir.

Uygun olmayan şoklar, ICD’nin mıknatıslı deaktivasyonu ile önlenebilir.

CPR uygulayıcıları için ICD kaynaklı risk yoktur.

VT/VF için eksternal defibrilasyon gerekiyor ise:

  • Standart kaşıklar kullanılır.
  • Kaşıklar, jeneratörden ≥10cm uzağa yerleştirilmelidir.
Reklamlar