• Semptomatik sinüs nodu disfonksiyonu
  • Herhangi bir semptomatik 2. veya 3.ºAV blok
  • Yüksek dereceli AV blok (3.º ve Mobitz tip II blok); asistoli >3sn.
  • Kaçış ritmi hızı <40/dk
  • Geniş QRS ile birlikte 2.º AV blok.
Reklamlar