image011gif

Pil Uyarı

Bölgesi

Algı

Bölgesi

Algıya

Yanıt

Programlanan

Fonksiyonlar

Antitaşikardi

özellikleri

V:

Ventrikül

V:

Ventrikül

T:

Tetikleme

P:

Programlabilen hız,

debi ya da her ikisi

P:

Antitaşikardi

iletim

A:

Artiyum

A:

Artiyum

I:

İnhibisyon

M:

Çoklu programlanabilir;

hız, debi, duyarlılık vb.

S:

Şok

D:

Dual

D:

Dual

D:

Dual

C:

İletişim foksiyonu

(telemetri)

D:

Dual

O:

Yok

O:

Yok

O:

Yok

R:

Hız düzenleme

O:

Yok

O:

Yok

Reklamlar