Düzenli

Düzensiz

Dar

Düzenli Dar Ritimler:

 • Sinüs ritmi
 • AVNRT
 • PSVT
 • Sabit bloklu atriyal flutter
 • Atriyal taşikardi
 • 1.°AV blok
 • Sabit iletimli 2.°AV blok
 • 3.°AV blok
Düzensiz Dar Ritimler:

 • AF
 • Değişken bloklu atriyal flutter
 • MAT
 • Wandering pacemaker
 • PAC ile birlikte sinüs ritmi
 • Sinüs aritmisi (Solunum döngüsü ile)
 • Değişken iletimli Mobitz I veya II 2.°AV blok

Geniş

Düzenli Geniş Ritimler:

 • VT
 • Dal bloğu ile birlikte supraventriküler ritim
 • Ventriküler pil
 • Anti-dromik aksesuar yol iletimi (WPW)
Düzensiz Geniş Ritimler:

 • VF
 • Torsades de pointes
 • Dal bloklu veya aksesuar yol iletimi ile birlikte düzensiz SVT (AF dahil)
 • Ventriküler bigemine dahil sık PVC’ler
 • İnfranodal AV blok
Reklamlar