yyy

En önemli #FOAMed sitelerinin başında gelen Life in the Fastlane (LITFL) tarafından yayımlanan Acil Tıp ve Kritik Bakım Veritabanında (Emergency Medicine and Critical Care Database /EMCC) yer alıyoruz!

yyyy

Yaşasın #FOAMed!

Reklamlar