Mekanizma: Benzodiazepin antagonistidir.

Dikkat (!): Prokonvülsan ilaç (TCA gibi) alımı vakalarında nöbeti tetikleyebilir! Uygulamadan önce, olur da nöbet tetiklenirse, müdahale edebilecek alet edevat hazır bulundurulmalıdır.

Erişkin doz: 0,1-0,2 mg İV; geri dönüşüm olana dek, her dk (max 1 mg)

(!): Nöbet ve ajitasyon riski var ise, ek dozlar arasında daha fazla beklenmeli.

Çocuk dozu: 0,01-0,02 mg/kg/İV (max 0,2 mg); dk.da bir tekrarla (max 4 kez)

(!): Kimi uzun etkili benzodiazepinlerin etki süresi, flumazenil’in etki süresinden (0,7-1,3 sa.) daha uzun olabileceğinden, 90dk sonrasında tekrar sedasyon gözlenebilir, bu yüzden daha fazla doz gerekebilir.

(!): İnfüzyon kullanımı: 0,25-1 mg/saat

(!): İV tek dozun etki süresi 6-10 dk.da pik düzeye ulaşır.

KE’ler:

  • Bilinen epilepsi, bilinen/şüpheli benzodiazepin bağımlılığı, bilinen/şüpheli prokonvülzan ilaç alımı
  • EKG’de eş zamanlı Na+ kanal blokeri ilaç (TCA gibi) alımını düşündürecek uzun QRS varlığı

YE’ler:

  • Bulantı/kusma, sersemlik, ataksi, vertigo, anksiyete

Kaynak: http://www.acilci.net/antidotlara-hizli-bakis-flumazenil/

Reklamlar