Category Archives: Cerrahi Aciller

Pankreatit için Modifiye Marshall Skoru

Akut pankreatit sınıflaması (Atlanta 2012): Hafif akut pankreatit: Organ yetmezliği yok Lokal ve sistemik komplikasyon yok Orta-ağır pankreatit: Geçici organ yetmezliği (48 saat içinde geriler) Persistan organ yetmezliği olmadan lokal veya sistemik komplikasyon Ağır pankreatit: 48 saatten uzun persistan organ yetmezliği Organ Yetmezliği: En az 1 sistemde, ardarda 3 gün, Marshall skoru’nun >2 pts olmasıdır. Solunum sistemi → PaO2/FiO2 oranı

Devamını oku

Akut Kolesistit

İnflamasyonun ardından bakteriyel invazyon gelişirse ⇒ kolanjit, ampiyem, amfizematöz kolesistit… Bilier sistem hastalıklarından, en sık görülen 4 acil klinik tablo: Bilier kolik Kolesistit Pankreatit Asendan kolanjit BİLİYER KOLİK: Sağ üst kadranda, yaklaşık 2-6 saat sürüp, spontan olarak tekrarlayan bir ağrıdır. • Safra kesesi boynu yada sisitik kanalın geçici tıkanması ile, • Geniş bir semptom aralığına sahip, • Şiddeti değişebilen epigastrik yada

Devamını oku

Akut Pankreatit

Akut pankreatit peripankreatik doku ve/veya uzak organ sistemlerini etkileyen pankreasın çeşitli nedenlerle oluşan inflamatuar durumu. Kliniği, hafif karın ağrısı → ağrı şokuna dek geniş bir yelpazede prezente olabilir. Patognomonik klinik bulgusu yok, gold standart lab testi yok; tanı koymak zordur ve ölümcül olabilir. En sık neden – Koledokolitiazis %30-60 Biliyer pankreatit: Kadınlarda, >50 yaş – Alkol %15-30 Alkolik pankreatit: erkeklerde,

Devamını oku

Hemorajik Şok

Şok: Doku perfüzyonunun yetersiz olması. Obstrüktif şok: Kardiyak tamponad Tansiyon px PTE Kardiyojenik şok: Kardiyak kontüzyon AKS Distribütif şok: Sepsis Adrenal yetmezlik Hipovolemik şok: Diyare, kusma Hemorajik şok: Kanama Nörojenik şok: Spinal kord yaralanması Şok, erken dönemde tanınmalıdır ancak kompansatuar mekanizmalar bunu güçleştirir. Kompansatuar mekanizmalar: Kardiyak output artırma çabası (taşikardi, takipne, periferik vazokontrüksiyon(idrar çıkışında azalma, soğuk cilt, DKB’da düşme)). HipoTA:

Devamını oku

Pankreatit

Pankreasın inflamasyonudur (ödematöz, nekrotizan) Etiyoloji: -Kolelitiazis -Alkol Batıda alkol, TR’de safra taşları Erkeklerde alkol, kadınlarda safra taşları sık. Pik: 50-60y Çocuklarda en sık neden: Travma (çocuk istismarını atlama!) -Çocuklarda mortalite ∼%10 –Obstrüktif nedenler: Koledok taşları, pankreas/ampulla tümörleri –Toksinler/ilaçlar: Alkol, azathiopürin, salisilatlar, sülfonamidler, akrep zehiri, merkaptopürin –Metabolik sebepler: Trigliserdemi (>1000mg/dL), hiperCa+ (hiperparatiroidizm) –Travma: Kazalar, ameliyatlar, ERCP*** -İdiopatik –Enfeksiyonlar (Adenovirüs, coxsackievirüs, CMV, EBV,

Devamını oku
« Önceki Yazılar