Category Archives: Kadın doğum acilleri

Acil Doğum

20 hafta üzeri gebeliği olan ve acil servise aktif kasılma şikayeti ile gelen her gebe kadın; Servikal dilatasyon, Annenin vital bulguları ve fetal kalp sesleri bakımından kontrol edilmelidir. Aktif kanamada gebelerde pelvik muayeneden önce plasenta previa ekarte edilmelidir (USG). Kanama ile beraber kaya gibi sert uterus saptanırsa ablasyo plasenta ekarte edilmelidir. Membran rüptürü şüphesi var ve doğum gerçekleşmiyorsa hasta steril spekulum

Devamını oku

Preeklampsi – Eklampsi – HELLP Sendromu

PREEKLAMPSİ: Tanı Kriterleri: SKB ≥ 140mmHg veya DKB ≥90mmHg VE 24 saatlik idrarda proteinüri > 0,3gr VE 20w gebelik Aşağıdakilerden herhangi bir varsa → Şiddetli Preeklampsi: Hasta istirahat halinde iken en az 6 saat arayla ölçülen SKB ≥160mmHg veya DKB≥110mmHg Pulmoner ödem Epigastrik veya sağ üst kadran ağrısı KCFT’de anormallik Trombositopeni Oligüri (24 saatte <500mL) 24 saatlik idrarda ≥5gr proteinüri

Devamını oku