Category Archives: Kardiyak Aciller

Türkiye Klinikleri Acil Tıp Özel Sayısı

Erişim imkanı olanlar için faydalı bir kaynak olduğunu düşünüyoruz. Acil Serviste Göğüs Ağrılı Hastaya Genel Yaklaşım Kararsız Anjina ve ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlarda Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüsünde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Kalp Yetmezliği ve Akut Akciğer Ödemi Hipertansif Acil Durumlarda Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Taşikardili Hastada Güncel Tanı ve Tedavi

Devamını oku

İmplante Edilebilen Kardiyoverter-Defibrilatör (ICD)

VT/VF’den ani ölüm için risk grubundaki hastalarda, kardiyak ritmi analiz etmek için programlanan, antitaşikardi uyarı iletimi yapan, elektriksel şarj üreterek elektriksel şok vererek, mortaiteyi azaltan cihazlardır. Şok sonrası EKG’de, 5-15dk için geçici ST elevasyonu/depresyonu izlenebilir. Uygun olmayan şoklar, ICD’nin mıknatıslı deaktivasyonu ile önlenebilir. CPR uygulayıcıları için ICD kaynaklı risk yoktur. VT/VF için eksternal defibrilasyon gerekiyor ise: Standart kaşıklar kullanılır. Kaşıklar,

Devamını oku

Pil Disfonksiyonunda EKG Bulguları

EKG’de spike yok → Çıkış sinyali yetersiz EKG’de spike var, depolarizasyon yok → Çıkış sinyalinin yakalanmasında yetersizlik var. EKG’de doğal atıma rağmen spike var → Doğal atımın algılanması bozuk EKG’de dış hareket/parazit paterni var ancak spike yok → Aşırı duyarlılık var. Pilin üzerine mıknatıs getirmek, pili sabit hızlı iletim moduna alır ve inhibiasyon (I) modunu kapatır.

Devamını oku

Kalp Pili Kodlarının Okunması

Pil Uyarı Bölgesi Algı Bölgesi Algıya Yanıt Programlanan Fonksiyonlar Antitaşikardi özellikleri V: Ventrikül V: Ventrikül T: Tetikleme P: Programlabilen hız, debi ya da her ikisi P: Antitaşikardi iletim A: Artiyum A: Artiyum I: İnhibisyon M: Çoklu programlanabilir; hız, debi, duyarlılık vb. S: Şok D: Dual D: Dual D: Dual C: İletişim foksiyonu (telemetri) D: Dual O: Yok O: Yok O:

Devamını oku

Aberran İletili SVT / VT Ayırıcı Tanısı

Eğer şüphede kalırsan bütün geniş kompleks taşikardileri T gibi tedavi et! Şunların varlığında VT düşünülmelidir: Öykü: Yaş >35 Kalp hastalığı öyküsü Özgeçmişte/ailede VT EKG: AV disosiasyon Füzyon atımları (supraventriküler ve ventriküler uyarı ile eş zamanlı ventrikül aktivasyonu) Konkordans Aşırı sol aks QRS >0,14sn Vagal manevralara yanıtsızlık Brugada EKG kriterleri: Tüm göğüs derivasyonlarında RS komplekslerinin izlenmemesi Göğüs derivasyonlarında uygunsuz konkordan QRS

Devamını oku
« Önceki Yazılar