Category Archives: Ortopedik Aciller

Diz Dislokasyonu

Tanısı kolaydır. Ancak vasküler ve sinir yaralanmalarına dikkat! %40 vakada popliteal arter yaralanması eşlik eder, anjiografi önerilir. Nörolojik defisit/yaralanma, vasküler hasarı işaret edebilir. %50 vakada acil servise gelmeden spontan redüksiyon olur. Tipleri: Anterior dislokasyon (%40): Hiperekstansiyon mekanizması ile PCL, ACL ve medial /lateral ligament yaralanması Posterior dislokasyon (%35): Aracın gösterge paneline çarpma Sıklıkla popliteal arter yaralanması meydana gelir Eşlik edebilen

Devamını oku

Kalça Fraktürleri

Erişkin kalça AP grafisi: İnterkapsüler – Subkapital fraktür – AP grafi: İntertrokanterik fraktür: Subtrokanterik fraktür: Femur başı fraktürü: Yüksek enerjili travmayla meydana gelir (fleksiyondaki dizi panoya çarpmak gibi). Sıklıkla dislokasyonla birliktedir. Posterior dislokasyon: Siatik sinir yaralanması! Anterior dislokasyon: Vasküler yaralanma! Femur boyun fraktürü: Osteoporotik yaşlı hastalarda sıktır. Direkt travma ile olur (düşme). Tipik olarak minimal morarma vardır (çünkü intra-kapsülerdir). Eğer

Devamını oku

Sakrum ve Pelvis Grafisi

Halkada bir kırık görülürse, mutlaka başka bir kırık aranmalıdır; symphisis pubis ve sakro-iliak eklemler incelenmelidir. Sakrum’un arkuat çizgileri incelenmelidir. Pelvis grafisinin yeterliliği: Grafi oblik OLMAMALI. Alttan 2-3 adet lomber vertebra, Tüm pelvik kemikler ve Femurun 1/4-1/3 proksimal kısmı grafiye dahil olmalıdır. Ramus pubis fraktürü: Acetabular fraktür: Pelvik ayrışma: Avülsiyon fraktürleri: Sakral anatomi – Normal AP: Sakral fraktür – AP pelvis:

Devamını oku

Skafoid Fraktürü

En sık kırıklan karpal kemiktir (%70-80). %15-20 tanısı atlanır! Anatomik enfiye çukurunda hassasiyet: %90 sensitivite, %40 spesifite AP, lateral ve skafoid grafisi (ulnar deviasyonda elbileği) istenmelidir. İlk grafilerde fraktür yoksa ancak klinik şüphe varsa; 7-10 gün sonra kontrole çağırılıp tekrar grafileri istenmelidir (%15’inde fraktür tespit edilir). Bu sırada atel ile immobilizasyon gereklidir. Klinik şüphe devam ediyor ancak tüm grafiler negatif

Devamını oku

Hamatum Fraktürü

Standart grafilerde nadiren tespit edilebilirken, oblik grafide en iyi görünür. Eğer bir karpal kemik fraktüründen şüpheleniliyor ise ancak AP ve lateral grafiler normal ise, OBLİK grafi istenmelidir. Guyon kanalı’nın bir yüzünü oluşturduğundan, ulnar arter/sinir yaralanması dışlanmalıdır! FM: Hamatum üzerinde lokalize hassasiyet (hypotenar eminens kompresyonu ile). Tedavi: Atel ile immobilizasyon Kaynaklar: http://radiologymasterclass.co.uk/tutorials/musculoskeletal/x-ray_trauma_upper_limb/wrist_trauma_x-ray.html http://www.wikem.org/wiki/Hamate_fracture

Devamını oku

Triquetrum Fraktürü

Lateral grafi: 2.en sık karpal kemik yaralanmasıdır. Yaralanma mekanizması iki türlüdür: Avülsiyon fraktürü: Dirence karşı ani bükme hareketi Gövde fraktürü: Direkt travma ile (sıklıkla lunat/peri-lunat dislokasyon eşlik eder). FM: Elin dorsal yüzünde, ulnar stiloid’in distalinde lokalize hassasiyet. Tedavi: Avülsiyon fraktürü: Elbileği ateli, 1-2 hafta Gövde fraktürü: Ortopediste yönlendir. Kaynaklar: http://radiologymasterclass.co.uk/tutorials/musculoskeletal/x-ray_trauma_upper_limb/wrist_trauma_x-ray.html http://www.wikem.org/wiki/Triquetrum_fracture Google görseller

Devamını oku
« Önceki Yazılar