Category Archives: Radyoloji

2017’de Güncellenen ACR Kriterleri

American College of Radiology‘nin (ACR) uygunluk kriterlerinden bazı başlıkların yeni/güncel olarak duyurulduğunu farkettik ve acil tıbba dair olabilecek olanları paylaşmak istedik. Kraniyal Nöropati (Revise edilmiş / İng.) Penetran Boyun Yaralanması (Yeni / İng.) İyi okumalar, yaşasın #FOAMed!   Reklamlar

Devamını oku

Kraniyal Tomografi

BT Tekniği: Kafa tabanına paralel oblik kesitler 3-5 mm kesit aralıkları 2 msv radyasyon Sentrum semiovale Gri ve beyaz madde ayrımı yapılabiliyor olmalı Lateral ventriküller: İkiz muz görünümü 3. Ventrikül 1. seviye: NATO yıldızı Choroid plexuslar ve pineal bez sıklıklam kalsifiyedir. 3. ventrikül 2. seviye: Gülen surat Orta beyin: Kalp görünümü (dört odacık) Suprasellar sistern: Beş köşeli yıldız Willis poligonu

Devamını oku

Kalça Fraktürleri

Erişkin kalça AP grafisi: İnterkapsüler – Subkapital fraktür – AP grafi: İntertrokanterik fraktür: Subtrokanterik fraktür: Femur başı fraktürü: Yüksek enerjili travmayla meydana gelir (fleksiyondaki dizi panoya çarpmak gibi). Sıklıkla dislokasyonla birliktedir. Posterior dislokasyon: Siatik sinir yaralanması! Anterior dislokasyon: Vasküler yaralanma! Femur boyun fraktürü: Osteoporotik yaşlı hastalarda sıktır. Direkt travma ile olur (düşme). Tipik olarak minimal morarma vardır (çünkü intra-kapsülerdir). Eğer

Devamını oku

Sakrum ve Pelvis Grafisi

Halkada bir kırık görülürse, mutlaka başka bir kırık aranmalıdır; symphisis pubis ve sakro-iliak eklemler incelenmelidir. Sakrum’un arkuat çizgileri incelenmelidir. Pelvis grafisinin yeterliliği: Grafi oblik OLMAMALI. Alttan 2-3 adet lomber vertebra, Tüm pelvik kemikler ve Femurun 1/4-1/3 proksimal kısmı grafiye dahil olmalıdır. Ramus pubis fraktürü: Acetabular fraktür: Pelvik ayrışma: Avülsiyon fraktürleri: Sakral anatomi – Normal AP: Sakral fraktür – AP pelvis:

Devamını oku

Skafoid Fraktürü

En sık kırıklan karpal kemiktir (%70-80). %15-20 tanısı atlanır! Anatomik enfiye çukurunda hassasiyet: %90 sensitivite, %40 spesifite AP, lateral ve skafoid grafisi (ulnar deviasyonda elbileği) istenmelidir. İlk grafilerde fraktür yoksa ancak klinik şüphe varsa; 7-10 gün sonra kontrole çağırılıp tekrar grafileri istenmelidir (%15’inde fraktür tespit edilir). Bu sırada atel ile immobilizasyon gereklidir. Klinik şüphe devam ediyor ancak tüm grafiler negatif

Devamını oku
« Önceki Yazılar