Category Archives: Sıvılar Dozlar İlaçlar

Bridon 200mg/2ml İV Flakon (Sugammadeks)

Roküronyum bromür ve veküronyum bromür ile ortaya çıkan nöromüsküler blokajın geri döndürülmesinde kullanılır. BRIDION, 2 ml’lik 10 adet cam flakon içeren kutular içerisinde ambalajlanmaktadır. 1 ml BRIDION 100 mg sugammadeks içermektedir. BRIDION yetişkinlerde roküronyum bromür ya da veküronyum bromürün kullanıldığı her durumda ve çocuklarda ve ergenlerde (2-17 yaş arası) roküronyum bromür orta düzeyde gevşeme amaçlı kullanıldığında uygulanabilir. Normal doz, vücut

Devamını oku

Aritmik İlaçların Farmakolojisi

Kardiyak kas elektrofizyolojisi: Faz 0: İstirahat (-90mV) Faz 1: Hızlı depolarizasyon (Na+ girişi), voltaj bağımlı hızlı Na+ kanalları kapanınca sona erer. Faz 2: Plato (Ca++ girişi), yavaş Ca++ kanallarının kapanmasıyla sona erer. Faz 3: Repolarizasyon (K+ kaybı, hücre dışına K+ çıkışı), yavaş K+ kanallarının kapanmasıyla sona erer. Faz 3’ün son kısmı: Relatif refrakter periyod. Antiaritmik İlaçların Sınıflandırılması (Vaughan Williams Sınıflaması)

Devamını oku

Terlipressin (Glypressin)

Erişkin hastada doz: İV: Önerilen ilk doz: 2-4 mg İV, ardından 2-3 gün boyunca her 4-6 saatte bir 1 mg İV. Önerilen max doz: 120 mCg/kg. Uygulama sırasında kardiyovasküler fonksiyon ve sıvı durumu açısından yakın takip gerekir. 1 mg İV uygulama sonrasında 5cc SF verilmelidir. Özofagus varis kanama kontrolü: 2mg bolus İV, ardından 24 saat boyunca her 6 saatte bir

Devamını oku

Flumazenil – Anexate®

MSS’de selektif benzodiazepin GABA reseptör antagonistidir. Etki süresi 120 dk’ya kadar uzayabilir. Benzodiazepin Overdoze – Bilinen veya şüphelenilen: İlk doz: 0,2 mg İV, 30sn üzerinde ver. Bilinçsizlik hali 30sn daha devam ederse, 0,3 mg İV 30sn üzerinde ver. Halen devam ederse, 1dk’lık aralıklarda max doz 3mg olana dek 0,5 mg İV dozlarla devam et. 3mg’lık total doza kısmi yanıt veren

Devamını oku

AF’de hızlı digitalizasyon

IV: 8-12 mCg/kg (0,008-0,012 mg/kg) total yükleme dozu hemen Ardından yükleme dozunun 1/4’ü 6-8 saat arayla 2 kez. * Klinik yanıta ve toksisiteye dikkat ederek! Digoksin ampul 0,5mg/2ml – ml’de 0,25mg var. Örneğin 70kg bir hasta için: – Yükleme dozu: 0,56-0,84 mg – Yanıt yoksa 6-8 saat sonra: 0,14-0,21mg – Yanıt yoksa 6-8 saat sonra: 0,14-0,21mg tekrar. Not: 48 saatten

Devamını oku

Herediter Anjioödem

CETOR, kutu içerisinden çıkan çözeltisiyle hazırlandıktan sonra, mL’de 100 IU bulunur. İV yavaş uygulanır. Enjeksiyon hızı dk.da 1mL şeklinde olmalıdır. Not (04/04/2015): Geçtiğimiz günlerde acil servisimize Herediter Anjioödem tanılı bir hasta, atak şikayeti ile geldi. Elinde ne yazık ki CETOR bulunmamaktaydı. Hastanın vitalleri stabil, uvula ödemi yok, stridor ve wheezing yok, AC’leri dinlemekle doğaldı. Hasta sağ yanağında şişlik hissinden yakınmaktaydı.

Devamını oku
« Önceki Yazılar