Tag Archives: AKS

AKS

Akut koroner sendrom (AKS) terimi göğüs ağrısı, miyokardial iskemi semptomları ile birlikte tanısal veya olası EKG değişiklikleri olan hastalar için kullanılan bir terimdir. Seri EKG ve/veya enzim takipleri ile stabil olmayan anjina ve AMI ayrımı…. Ani Kalp Ölümü (AKÖ), akut semptomların başlangıcından itibaren 1 saat içinde gelişen bilinç kaybı ve kardiyak nedenlere bağlı ölüm. -% 80 KAH -% 15 KM

Devamını oku

NSTE – AKS 2014 Kılavuzu’ndan Akılda Kalanlar

UA/NSTEMI terimleri artık NSTE AKS olarak ifade edilmekte. MI tanısında troponin ölçümüne ek olarak CK-MB ölçümünün faydası YOK. İlk troponin artmış ise, kontrol troponinde >%20 artış veya düşüş ile tanı konur! Erken başlangıçlı oral anti-platellet tedavide ticagrelor (Brilinta ©) klopidogrel’den (Plavix ©) üstün Eğer hastaya 300mg yükleme dozunda klopidogrel verildiyse, PCI’den önce ikinci 300mg verilmeli PPİ olarak esomeprazol ve omeprazol’den kaçınılmalı (FDA

Devamını oku

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ

Tanı Akut miyokard enfarktüsüne (AMI) en sık eşlik eden semptom göğüs ağrısıdır. – Basıcı, sıkıştırıcı tarzda; kola ve boyuna yayılabilir. – Hazımsızlık, yanma hissi, plöretik ağrı – 1 saatten uzun sürebilir. – Bulantı ve terleme sıktır. – Hastada ağrı yakınması olmayabilir Tanı AMI şüphesi olan hastalarda, kalp kası yıkımının biyokimyasal belirteçlerinin tipik artışı ile beraber en az biri: 1. İskemik semptomlar 2. EKG’de patolojik

Devamını oku