Tag Archives: ayak bileği grafisi

Ayak Bileği Grafisi

AP “Mortise” grafi Lateral grafi Ayak bileği ligamentleri Lateral malleol fraktürü (transvers kırık) * Yumuşak doku ödemi Weber Kırık Sınıflaması: Weber A: Ayak bileği eklemi seviyesi distalinde fx Weber B: Eklem seviyesinde Weber C: Eklem seviyesinin proksimalinde Bimalleolar kırık Trimalleolar kırık Ayak bileği AP grafisi – Maissonneuve kırığı Yukarıdaki grafide: Küçük bir kemik avülsiyonu ile birlikte ayak bileği eklemi medialinde

Devamını oku