Tag Archives: gebede travma

Gebelikte Travmaya Ait Bazı Notlar

Motorlu araç kazaları, gebelerdeki en sık künt batın travması nedenidir, diğerleri ise düşmeler ve darptır. Minör travmalar ile dahi dekolman görülebilir. 2.trimestr’da Nb 10-20/dk artarken SKB ve DKB 10-15 mmHg düşer. Taşikardi, hipoTA ve anemi kan kaybına bağlı olabilirken sadece fizyolojik değişikliklere bağlı da olabilir. Hipervolemik durum nedeniyle, şok bulguları kan hacminin %30-35’ini kaybedene dek görülmeyebilir. Uterus, 12.haftaya kadar kemik

Devamını oku

Gebe Travma Hastası

Uterus: 12w: intra-abdominal organ olarak kabul edilir. Pelvis koruyuculuğu biter ≥23w: Fetüs hayatta kalabilir <20w: Gebe olmayan hasta gibi yaklaşılmalıdır (KADAT) Başta elastik olan uterus gebelik ilerledikçe travmaya dayanıksız hale gelir. Bağırsaklar üst abdominal bölgeye yönelir, uterusu korur. Terme yaklaştıkça fetusun, annedeki pelvik travmaya bağlı kafa travması açısından riski artar. Kardiyak output artar → 2L kayıpta bile vital bulguları bozulmayabilir.

Devamını oku

Gebelerde Travma

žMaternal yaralanmanın şiddeti fetal sıkıntı hakkında net bilgi vermeyebilir. žTravma ile; 1.Erken doğum 2.Plasental ayrılma 3.Fetal-maternal hemoraji 4.Gebelik kaybı olabilir. žKünt  abdominal travmalarda en sık sebep motorlu araç kazaları. -Tüm akut yaralanmaların %70 i. -žMinör travma ile olan ayrılma, %5. -žPenetran travma daha nadir (En sık ateşli silah yaralanması). žEmniyet kemeri anne ve fetus korunmasında önemli. žHava yastığı ise öz. gebelik

Devamını oku