Tag Archives: hematolojik aciller

Sık karşılaşılan hematolojik aciller

ANEMİ VE TRANSFÜZYON AKUT KANAMA • Hastaların eşlik eden hastalığı yoksa çoğunlukla %20’lik bir kan volüm kaybı (yaklaşık 1000 ml) tolere edilebilir. • Kanama devam etmiyorsa bu miktar kan kaybına ait belirtiler i.v. kristalloid solüsyonlarla düzeltilebilir. • Bu miktardan daha fazla olan ve devam eden kan kayıplarında eritrosit transfüzyon ihtiyacı doğar. Masif Kanama Nedir? • 24 saat içinde total kan hacmine eşit miktarda kan

Devamını oku