Tag Archives: hiperglisemi

Hiperglisemik Hastaya Yaklaşım

Hiperglisemi Acil Servis Başvurusu Hiperglisemik aciller – DKA – Hiperglisemik Hiperosmolar Nonketotik Durum (HHND) Acil servise anormal glukoz değeri ile başvuran hastalar – Yeni Başlangıçlı Hiperglisemi/Tanı Konulmamış Diyabet – Önceden Tanı Almış DM – Şiddetli Hiperglisemi – Diğer durumlar – Glikokortikoid-İlişkili Diyabet – Yanlış kapiller glukoz yüksekliği Diyabetik Ketoasidoz (DKA) DM’ün hayatı tehdit eden akut bir komplikasyonu DKA göreceli insülin eksikliği

Devamını oku