Tag Archives: kafa travması

Kafa Travmalarına Ait Bazı Notlar

Çoğu minör TBI’dir. Orta TBİ’lerin %40’ında anormal BT bulgusu vardır ve %8’i cerrahi gerektirir. Yaşlılar, çocuklar ve alkolikler, TBİ açısından yüksek riske sahiptir. Sekonder hasar: Serebral ödem, hipoksemi, hipoTA, anemi, KİBAS. Serebral perfüzyon basıncı (CPP)= OAB – İCP HipoTA veya İCP artışı, CPP’i azaltarak beyi hasarını kolaylaştırı. İCP artışı → HipoTA, bradikardi, solunum düzensizliği (Cushing Refleksi) Tüm yaş grupları için

Devamını oku

Kafa Travmasına Yaklaşım

Acil servise travma nedenli başvuruların en sık sebeplerindendir. Minör (GKS: 14-15): %75 Orta şiddetli (GKS: 9-13): %15 Şiddetli (GKS)≤8: %10 Ciddi kafa travmaları hastaların çoğu acil servise ulaşmadan ölür. Travmatik beyin hasarından kurtulanlar, genelde işlerini ve sosyal aktivitelerini sınırlandıran nörofizyolojik hasarlarla karşılaşırlar. Bu yüzden tedavinin asıl amacı sekonder beyin hasarının gelişmesini önlemektir. Yeterli oksijenizasyon sağlanması Beyin perfüzyonunun sağlanması için yeterli

Devamını oku

Kafa Travması 3

KAFA TRAVMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÖYKÜ • Hastada ABC sonrası alınmalıdır • Yaralanmanın şekli, ne zaman olduğu • Travmadan sonraki durumu ve nasıl bir gelişme gösterdiği • Yaralanmadan sonra hastada bilinç kaybının süresi, kusma ve konvülsiyonların oluşması önemlidir. • Alkol ve ilaç alımı • Kullandığı ilaçlar ve allerjileri B. VİTAL BULGULAR • Kafa travmalı hastalarda hipoksi (PO2<60 mmHg) ve hiperkarbiden kaçınılmalı! serebral vazodilatasyon

Devamını oku

Kafa Travması 2

•Minör kafa travması % 80 (GKS.14-15) •Orta dereceli kafa travması %10 (GKS.9-13) •Ağır kafa travması %10 (GKS.< =8) EPİDEMİYOLOJİ •Kafa yaralanmalarının nedenleri -düşmeler(%28) -motorlu araç kazaları •25 yaşından daha genç insanlarda travmaya bağlı ölümlerin 1/3 ü kafa travması nedeniyledir. •0-4 yaş grubunda en yaygın kafa yaralanması nedeni çocuk istismarıdır ve 2/3 oranındadır. ANATOMİ VE FİZYOLOJİ SCALP VE KRANİYUM Scalp 5

Devamını oku

Kafa Travması 1

Travma mekanizması: çocuklarda ve yaşlılarda düşme en sık nedendir. Kafa travmasının ciddiyeti: GKS: 15-14 hafif GKS: 13-9 orta GKS: 8-3 ağır Konkuzyon ve diffüz aksonal yaralanma: Rotasyon akselerasyon yaralanmasıyla meydana gelir. Skull fraktür: Lineer/satellit Deplese Açık/kapalı Kafa tabanı fraktürleri: Kranial sinir yaralanmaları BOS fistülü Epidural hematom: Kafatası kırıkları sonrası altındaki dural arter veya venlerin yaralanması sonucu gelişir Arteriyel kaynaklıysa genellikle

Devamını oku