Tag Archives: nstemi

NSTE AKS’de Taburculuk

Şu anki bilgiler ışığında, yüksek duyarlılığa sahip troponin testini (hs-Tn) tek başına kullandığınızda elde ettiğiniz bilgi hastanızı hızlıca taburcu etmenize yetmiyor. hsTn, göğüs ağrısı risk skorları ile birlikte kullanıldığında tanısal performansı iyileştirmekte. TIMI: Thrombolysis in myocardial infarction   GRACE: Global registry of acute cardiac events HEART: History, age, risk factors, troponin GRACE >140 pts → Doğrudan erken invaziv girişime gitmeli

Devamını oku

Acil serviste NSTEMI yönetimi

Başvuru → Göğüs ağrısı/göğüste rahatsızlık hissi → Klinik değerlendirme EKG (<10dk içerisinde) çek ve değerlendir → ST segment elevasyonu var mı? (STE) STE var ise → STEMI tedavisi STE yok ise → AKS semptomları var mı? AKS semptomları var ise ayırıcı tanı yap → Aort diseksiyonu, perikardit vs. Akut Koroner Sendrom (AKS): EKG’de: Persistan STE → STEMI ST/T anormalliği +

Devamını oku

NSTE – AKS 2014 Kılavuzu’ndan Akılda Kalanlar

UA/NSTEMI terimleri artık NSTE AKS olarak ifade edilmekte. MI tanısında troponin ölçümüne ek olarak CK-MB ölçümünün faydası YOK. İlk troponin artmış ise, kontrol troponinde >%20 artış veya düşüş ile tanı konur! Erken başlangıçlı oral anti-platellet tedavide ticagrelor (Brilinta ©) klopidogrel’den (Plavix ©) üstün Eğer hastaya 300mg yükleme dozunda klopidogrel verildiyse, PCI’den önce ikinci 300mg verilmeli PPİ olarak esomeprazol ve omeprazol’den kaçınılmalı (FDA

Devamını oku

ST YÜKSELMESİZ Akut Koroner Sendrom SOAP/NSTEMI

SOAP (Stabil Olmayan Anjina Pektoris) AKS düşündüren iskemik semptomlar EKG değişikliği olabilir / olmayabilir yok (Geçici ST elevasyonu, depresyonu veya T dalgası negatifliği) Kardiyak troponin düzeylerinde artış olmaması SOAP ve ST elevasyonsuz MI’ın farkı NSTEMI’da kardiyak enzimlerin yükselmesidir (sadece takiple ayırdedilir) Stabil Olmayan Anjina Pektoris Tanı Öykü ile konulur EKG ve Laboratuar testleri ayırıcı tanı ve risk sınıflaması için kullanılır Tanıda altı standart:

Devamını oku