Tag Archives: preeklampsi

Preeklampsi – Eklampsi – HELLP Sendromu

PREEKLAMPSİ: Tanı Kriterleri: SKB ≥ 140mmHg veya DKB ≥90mmHg VE 24 saatlik idrarda proteinüri > 0,3gr VE 20w gebelik Aşağıdakilerden herhangi bir varsa → Şiddetli Preeklampsi: Hasta istirahat halinde iken en az 6 saat arayla ölçülen SKB ≥160mmHg veya DKB≥110mmHg Pulmoner ödem Epigastrik veya sağ üst kadran ağrısı KCFT’de anormallik Trombositopeni Oligüri (24 saatte <500mL) 24 saatlik idrarda ≥5gr proteinüri

Devamını oku