Tag Archives: usap

NSTE – AKS 2014 Kılavuzu’ndan Akılda Kalanlar

UA/NSTEMI terimleri artık NSTE AKS olarak ifade edilmekte. MI tanısında troponin ölçümüne ek olarak CK-MB ölçümünün faydası YOK. İlk troponin artmış ise, kontrol troponinde >%20 artış veya düşüş ile tanı konur! Erken başlangıçlı oral anti-platellet tedavide ticagrelor (Brilinta ©) klopidogrel’den (Plavix ©) üstün Eğer hastaya 300mg yükleme dozunda klopidogrel verildiyse, PCI’den önce ikinci 300mg verilmeli PPİ olarak esomeprazol ve omeprazol’den kaçınılmalı (FDA

Devamını oku

ST YÜKSELMESİZ Akut Koroner Sendrom SOAP/NSTEMI

SOAP (Stabil Olmayan Anjina Pektoris) AKS düşündüren iskemik semptomlar EKG değişikliği olabilir / olmayabilir yok (Geçici ST elevasyonu, depresyonu veya T dalgası negatifliği) Kardiyak troponin düzeylerinde artış olmaması SOAP ve ST elevasyonsuz MI’ın farkı NSTEMI’da kardiyak enzimlerin yükselmesidir (sadece takiple ayırdedilir) Stabil Olmayan Anjina Pektoris Tanı Öykü ile konulur EKG ve Laboratuar testleri ayırıcı tanı ve risk sınıflaması için kullanılır Tanıda altı standart:

Devamını oku